fotos de marmaray
34 Estambul

Marmaray Expedition Times

Marmaray Expedition Times: A construción do proxecto Marmaray, que conectará os ferrocarrís a ambos os dous lados do Bósforo, continúa rapidamente. As liñas de ferrocarril estarán conectadas entre si mediante a conexión de túneles ferroviarios baixo o Bósforo. Voos de Marmaray [Ler máis ...]